Zonnig Portaal Direct besparen met zonnepanelen van Portaal & Greenchoice!

085 782 5004

06 19 2705 62

085 782 5004

06 19 2705 62

Veelgestelde vragen

Aanbieding

Wie is de aanbieder van de zonnepanelen?

Portaal doet u een aanbieding via Greenchoice, zij zijn de leverancier van de zonnepanelen en zorgen voor de installatie en het onderhoud.

Ik heb nog geen aanbod ontvangen van Portaal / Greenchoice. Kom ik aanmerking?

Portaal wil zoveel mogelijk woningen duurzaam maken, maar helaas kan dat niet allemaal tegelijkertijd. We spreiden onze investeringen namelijk over tientallen jaren uit. Daarnaast is niet iedere woning geschikt, bijvoorbeeld door de ligging, de technische staat van het dak of het type woning.

Voor Zonnig Portaal bieden we tussen 2018 en 2020 zonnepanelen aan bij zo’n 7.000 huurders van eengezinswoningen. We starten nu in de regio Eemland en gaan wijk voor wijk aan de slag. Daarna gaan we verder naar Arnhem en Nijmegen.

Hoe weet ik of ik bij de 7.000 huurders hoor die een aanbieding gaan krijgen?

Wilt u weten of uw huisadres bij de selectie voor Zonnig Portaal hoort? Stuur dan een e-mail aan info@zonnigportaal.nl met uw naam- en adresgegevens en wij zoeken het voor u uit.
(NB: Naast het aanbieden van zonnepanelen in het project Zonnig Portaal biedt Portaal ook zonnepanelen bij sommige onderhouds- en renovatieprojecten. In totaal worden dus bij meer woningen zonnepanelen aangeboden.)

Waarom biedt Portaal zonnepanelen aan?

Portaal wil hiermee graag een duurzame bijdrage leveren aan het milieu. Hierdoor krijgt u de kans om mee te doen aan dit uniek zonnepanelenproject, waardoor u direct gaat besparen op uw energierekening. Zonnepanelen zijn namelijk goed voor het milieu én uw portemonnee.

Ben ik verplicht om akkoord te gaan?

Nee, u mag zelf beslissen of u een duurzame bijdrage aan het milieu wilt leveren en daarmee tevens uw energierekening verlaagt.

Hoe weet ik wat mijn voordeel is?

Greenchoice maakt voor elke bewoner een individuele berekening. Dit is gebaseerd op een standaardenergietarief van € 0,23 per kWh en hangt af van uw verbruik. U ontvangt hierover een persoonlijk bericht van Greenchoice.

Op basis van de keuze voor 8 zonnepanelen, een dak vrij van schaduw en gericht op het zuiden kan uw netto besparing oplopen tot ruim 220 euro per jaar.

Hoeveel zonnepanelen worden er per woning op de daken geplaatst?

Per woning wordt bekeken of het dakoppervlakte geschikt is voor 6, 8 of 10 panelen. Voor een optimale besparing bekijkt Greenchoice uw beschikbare dakoppervlak en uw energie verbruik om u een persoonlijk advies te geven.

Servicekosten

Hoe hoog zijn de servicekosten en waarop zijn deze gebaseerd?

Portaal betaalt de aanschaf, plaatsing en het onderhoud van de zonnepanelen. U betaalt hiervoor maandelijks een bijdrage voor per zonnepaneel. Deze vindt u terug in de brief en in uw persoonlijke aanbod. Uw totale woonlasten dalen: onderaan de streep houdt u geld over omdat u bespaart op uw energierekening.

Wordt de vergoeding die ik via de servicekosten betaal, ieder jaar verhoogd?

Ja, bij het vaststellen van het bedrag voor de servicekosten wordt rekening gehouden met indexering volgens de consumentenprijsindex (CPI). De afgelopen 10 jaar was deze verhoging gemiddeld 1,56% per jaar. Wat deze in de toekomst zal zijn, is onbekend. Echter, de energieprijzen stijgen waarschijnlijk ook, en daarmee wordt de besparing door de zonnepanelen ook hoger.

Hoe lang moet ik de servicekosten betalen?

U betaalt deze kosten 24 jaar. De termijn van 24 jaar gaat in op het moment dat u de servicekosten voor de panelen begint te betalen.

Komen de servicekosten voor de zonnepanelen in aanmerking voor huurtoeslag?

De servicekosten voor de zonnepanelen tellen niet mee voor het vaststellen van uw huurtoeslag. De Belastingdienst neemt alleen servicekosten mee in de zogeheten rekenhuur als het gaat om gemeenschappelijke ruimten in woongebouwen.

Overeenkomst

Kan ik de overeenkomst tussentijds beƫindigen?

Nee, u gaat een overeenkomst voor 24 jaar lang aan met Portaal. De overeenkomst hoort bij de woning. Zodra de 24 jaar voorbij zijn, of zodra u verhuist vervalt uw verplichting.

Wat is de garantie dat ik een kostenbesparing heb?

In de op maat gemaakte berekening staat de verwachte opbrengst in kWh per jaar in het eerste jaar vermeld. Er is een verwachte terugloop van de opbrengst, maar de verwachting is ook dat de energieprijs stijgt, en daarmee de besparing weer toeneemt. De besparing hangt af van:

  1. De opbrengst van de zonnepanelen in kWh per jaar. De verwachte opbrengst is in de brief gemeld. Ook is in de brief gemeld of wij in deze verwachte opbrengst een schaduweffect hebben meegerekend. Denkt u dat er schaduw is op uw dak en is dit niet ingerekend? Neem dan contact op met ons op. Er is een verwachte terugloop van de opbrengst van ongeveer een half procent per jaar.
  2. De prijs van stroom. Wij hebben deze nu conservatief ingeschat op 21 cent per kWh (dit is inclusief bijkomende belastingen en btw). Meent u lager te zitten, dan kunt u contact opnemen. We verwachten dat de stroomprijs blijft stijgen
  3. De toekomst rond salderen. Zie vraag: wat is salderen?

Wij kunnen u helaas niet garanderen: a) hoeveel zon er de komende 20 jaar zal schijnen (dit varieert van jaar tot jaar, b) dat uw buren nooit een boom zullen planten en daarmee schaduw zal creëren, c) wat de energieprijs en saldering zal doen. Daarmee is het geen gegarandeerde opbrengst, omdat wij niet in detail weten of kunnen beheersen wat de toekomst zal brengen.

Worden de afspraken vastgelegd?

Ja, nadat u zich aanmeldt krijgt u een persoonlijk aanbod met de voorwaarden. U kunt dan akkoord geven voor het plaatsen van zonnepanelen en tekent ook de bijbehorende algemene voorwaarden via Greenchoice, daarna gaan we binnen drie maanden installeren.

Heeft de plaatsing van zonnepanelen invloed op de WWS punten van mijn woning?

Nee. Verbetering van het energielabel en stijging van de WOZ-waarde heeft weliswaar invloed op de maximale redelijke huur, echter als zittende huurder blijft uw huidige huurcontract gelden. Wel gaat u per paneel een bijdrage betalen via de servicekosten.

Monitoring

Monitoren jullie de opbrengst van de zonnepanelen?

Aan de omvormer is een module gekoppeld die zelfstandig via 4G de opwekking van de zonnepanelen doorgeeft aan Greenchoice. Uw internetverbinding wordt dus niet gebruikt. Met deze module wordt in de gaten gehouden of het systeem goed werkt en of u stroom opwekt.

Kunnen jullie ook zien wat ik verbruik?

Nee, wij monitoren alleen wat de zonnepanelen opwekken en hebben technisch geen toegang tot het energieverbruik in uw woning.

Ik wil niet dat Portaal de opbrengsten controleert (om te kijken of het systeem het doet en naar behoren werkt)?

U mag de monitoring op afstand weigeren. Als u de monitoring weigert, dan weten wij niet wat het zonnepanelensysteem opbrengt en of alles werkt. Wij garanderen in dat geval niet de werking, tijdig onderhoud bij storingen en de opbrengst van het systeem.

Storing & Onderhoud

Mijn zonnepanelen werken niet, waar kan ik terecht?

Hebt u zonnepanelen via Greenchoice? Neem dan contact op met Greenchoice via 085 782 5004 of info@zonnigportaal.nl. Het nummer vindt u ook op uw omvormer.

Hebt u zonnepanelen op uw woning via een andere leverancier? Kijk dan op uw omvormer wie u moet bellen, of neem contact op met de klantenservice van Portaal.

Een handleiding met alle belangrijke informatie over uw zonnestroomsysteem is te vinden op: https://www.zonnigportaal.nl/uwzonnestroomsysteem

Hoe is het onderhoud van de zonnepanelen geborgd?

Greenchoice verzorgt het onderhoud. Dat is hetzelfde bedrijf dat de panelen bij u installeert. Portaal betaalt het onderhoud, als huurder heeft u hier geen omkijken naar.

Overige vragen

Waar kan ik terecht met vragen?

Hebt u een aanbod ontvangen van Portaal en Greenchoice voor zonnepanelen? Dan kunt u met al uw vragen bij hen terecht. Zij hebben een speciaal telefoonnummer voor huurders van Portaal: 085 782 5004. Ook zijn zij bereikbaar via info@zonnigportaal.nl en via WhatsApp 06 19 2705 62.

Hebt u geen aanbod ontvangen en hebt u wel een vraag over zonnepanelen? Neem dan contact op met de klantenservice van Portaal. Zij zorgen dan dat uw vraag beantwoord wordt.

Ik heb een klacht over de zonnepanelen, waar kan ik terecht?

Gaat uw klacht over het aanbod voor zonnepanelen via Greenchoice? Neem dan in eerste instantie contact op met Greenchoice via 085 782 5004 of info@zonnigportaal.nl. Komt u er met hen niet uit? Neem dan contact op met Portaal.

Kan ik bij mijn huidige energieleverancier blijven?

U heeft de vrije keuze voor energieleverancier, zoals altijd. U hoeft niet te wisselen.

Wat is salderen?

Op zonnige dagen, wanneer de meeste bewoners meestal zelf niet thuis zijn, is het goed mogelijk dat de energie die zij zelf opwekken niet direct gebruikt wordt. Er ontstaat dan een energieoverschot. Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan de meterkast, wordt dit overschot automatisch terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. In Nederland geldt het principe dat terug geleverde energie wordt afgetrokken van het verbruik. Het tegen elkaar wegstrepen wordt salderen genoemd en kunt u teruglezen op de jaarafrekening.

De salderingsregeling wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2023 omgevormd tot een nieuwe regeling (terug-leversubsidie) omdat de verwachting is dat de kosten van zonnestroom zullen dalen en er steeds minder stimulering nodig is voor kleinschalig zon. Uitgangspunten zullen zijn: gemiddelde terugverdientijd van circa 7 jaar, voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen komt er een soepele overgang en kleinverbruikers betalen ook in de toekomst geen energiebelasting, btw en opslag duurzame energie (ode). 

De salderingsregeling wordt stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van de fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031. De stapsgewijze afbouw van de salderingsregeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet niet meer voor 100 procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit.

Waar dit nu nog wel het geval is, wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom vanaf 2023 opgesplitst in een vergoeding voor de elektriciteit die betaald wordt door het energiebedrijf én anderzijds een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. De overheid zal vanaf 2023 een steeds kleiner deel van de energiebelasting terugbetalen aan zonnepaneeleigenaren. De afbouw van de salderingsregeling geldt dus uitsluitend voor elektriciteit die aan het elektriciteitsnet wordt teruggeleverd en dus niet op het directe eigen verbruik achter de meter.

Kan ik zelf ook zonnepanelen kopen?

Ja, als u zelf zonnepanelen wilt kopen, is dit mogelijk. Dit kan ook bij Greenchoice. U dient dan wel toestemming te vragen aan Portaal. Mogelijk krijgt u een vergoeding als u de woning verlaat. Zie voor meer informatie op https://www.portaal.nl/ik-huur/reparaties/zelf-klussen-zav/. Als u zonder overleg zonnepanelen laat leggen op uw woning, dan krijgt u hiervoor niets terug als u de woning verlaat.

Hoe zorgen jullie ervoor dat er veilig gewerkt wordt?

Greenchoice heeft een Veiligheid, Gezondheid en Milieu-Plan (VGM-Plan) opgesteld, waarin ook de huidige Coronacrisis aanbod komt. Hierin staat onze werkwijze en alle benodigde informatie beschreven. Daarnaast is elke installateur gecertificeerd op veilig werken. U kunt er dus vanuit gaan dat uw veiligheid en die van onze mensen is gewaarborgd. Ook tijdens de Coronacrisis.